Uus-Meremaa Noortepakett

Kindlustus, mis kehtib ülemaailmselt ja katab kõik backpackeri tüüpilised riskid. Poliisi saad välismaal olles pikendada. 

1 Vali kindlustuse algus ja pakett

Pool aastat
(182 päeva)

 
 

Aasta
(365 päeva)

 
 

2 Lisa reisijad

Reisijad

3 Lepingu andmed

Arve maksja andmed

Ettevõtte esindaja

Hüvitame ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumiga kaasnevad ravi- ja transpordikulud.
Soovi korral saad välismaal ise valida sobiva raviasutuse, sh erahaigla.
Kui vajad arstiabi, hüvitame lisaks ühe reisikaaslase kohale jäämise kulud.
Ootamatu raske haigestumise või õnnetuse korral võid kindel olla, et toome Su alati koju.
Kui Sul juhtub õnnetus, helista +372 777 1211. Me aitame Sind 24/7 Sinu emakeeles!

Loe täpsemalt If Kindlustuse tingimustest

 

Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitab If ootamatu hambavalu ravikulud, sealhulgas ravimid, hüvitislimiidiga kuni 200 eurot järgmiste protseduuride eest: põletikukolde avamine; juurekanali puhastamine;.ajutine plombeerimine; hamba eemaldamine; õnnetusjuhtumist (nt kukkumine) tingitud hambaravi esmaabi kulud. If ei hüvita plaanilist hambaravi.

Noortepaketiga on füüsilise töö risk kogu reisi perioodil kaetud, v-a riskiohtlikud tööd  (kaevandustöötaja, puurtornil töötaja; kalur, laeval töötaja; lennukimeeskonna liige; politseinik, turvatöötaja, päästetöötaja, demineerija; kaitseväeteenistuse tegevteenistuja, piirivalveteenistuja; sõjalisest tegevusest, õppustest ja harjutustest osavõtja; rahuvalvemissioonil osaleja; mistahes töö, amet või tegevus, mille täitmisel kindlustatu kannab või kasutab relva või käitleb lõhkeaineid).

 

Reisitõrge on reisi ärajäämine, transpordivahendiga seotud reisitõrge või reisi poolelijäämine. Reisitõrke kindlustusjuhtumi korral hüvitab If kindlustustingimustes määratud kulud, kui need on tehtud kindlustatu jaoks, sõltumata sellest, kes kulud kandis.

Loe täpsemalt If Kindlustuse tingimustest 

 

Saad hüvitise pagasi varguse või röövimise puhul välisriigis; pagasi hilinemise  puhul välisriigis rohkem kui 4 tundi transpordiettevõtte süü või pagasi kahjustumise või kadumise puhul transpordiettevõtte süül.

Loe täpsemalt, milline pagas kindlustuse alla kuulub: If Kindlustuse tingimustest

 

 

Kindlustuse hind sinule!

0
Loe täpsemalt If Kindlustuse tingimustest

Kui soovite kindlustustingimusi e-postiga või paberkandjal, võtke palun meiega ühendust.

Kui soovid

- maksta arvega,
- lisada poliisile kõrgem kate või nt ekstreemspordi risk
- või sul on muid küsimusi,

siis kirjuta julgesti: info@sinureisikindlustus.ee
ja aitame sind!

Kindlustusteenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Tutvu tingimustega siit ja konsulteeri asjatundjaga +372 52 811 69